Edukativno – istraživačka ekspedicija – “Stara planina 2009”

  • 01.09.2009.

Članovi Udruge BIOM su na poziv kolega iz Republike Srbije sudjelovali u Istraživačko-edukativnoj ekspediciji “Stara planina 2009”, koju su organizirali Ekološko istraživačko društvo “Mladen Karaman” iz Kragujevca, Naučno istraživačko društvo studenata biologije “Josif Pančić” iz Novog Sada, BD “Dr Sava Petrović” iz Niša i BID “Josif Pančić” iz Beograda.

Symphyandra wanneri je vrsta pješčenjačkih blokova na vrhovima Stare planine

Stara Planina visoka je (Miđor, 2169 m.) i prostrana planina na granici Srbije i Bugarske. U stvarnosti je to samo najzapadniji dio Stare Planine koja se proteže u smjeru istok-zapad kroz skoro cijelu Bugarsku, a na tom zapadnom dijelu mijenja smjer prema sjeverozapadu.

Najvećim je dijelom građena od vodonepropusnih pješčenjaka, što joj daje posebna obilježja, potpuno različita od onih koja obilježavaju naše “suhe” vapnenačke planine. Na cijeloj planini nalaze se nepresušni potoci, koji počinju praktično već ispod samog vršnog grebena i spajaju se u rijeke u kanjonima u podnožju planine.

Na tako vlažnom staništu formiraju se i mnogobrojni cretovi.

Stara Planina zaštićeno je područje s područjima 1. i 2. stupnja zaštite, što bi odgovaralo hrvatskim kategorijama strogog rezervata i parka prirode.

Ipak, “viši interesi” u obliku zimskog turizma i izgradnje skijališta prijete i ovom području očuvane prirode.

Studenti različitih profila (biolozi, geografi, arheolozi, ekonomisti…) iz cijele Srbije već duže vrijeme provode istraživanja prirodnih i kulturnih vrijedosti cijelog područja s ciljem njihovog očuvanja.

Velika ovoljetna ekspedicija, na kojoj smo sudjelovali, samo je dio višegodišnjeg projekta istraživanja šireg područja Stare planine, kojoj je cilj prikazati vrijednosti područja velikom broju studenata i volontera.

Pokušajte kroz sljedeće fotografije bar djelomično doživjeti Staru Planinu, a za puni doživljaj ipak trebate tamo i otići!

Riđovka (Vipera berus) na jutarnjem suncu; lokalitet: Vražja glava

Kolonija slijepog kučeta (Nanospalax leucodon) na Vrtibogu

Babin Zub i trasa skijaške staze

Panorama Stare Planine; pogled prema vrhu Vražja glava

Jedno od jezera na Koprenu; iako je nadmorska visina oko 1700 m prepuno je žutih mukača (Bombina variegata)