Dostupan kalendar “Vretenca Hrvatske” za 2010. godinu

  • 03.12.2009.

Udruga za biološka istraživanja – BIOM i Hrvatsko odonatološko društvo – Platycnemis predstavljaju kalendar “Vretenca Hrvatske” za 2010. godinu.

Zidni kalendar je A3 formata, sa kratkim uvodnim dijelom i posebnim listom za svaki mjesec koji se sastoji od fotografije jedne od hrvatskih vrsta vretenaca sa popratnim tekstom o svakoj prikazanoj vrsti.

Kalendar možete naručiti do 15. prosinca 2009. godine na mail ivan.budinski@biom.hr, cijena iznosi 99,90 kn, a kupnjom pomažete zaštiti vretenaca kao i prirode općenito.

Primjere prethodnih kalendara (2008. i 2009.) možete vidjeti ovdje.