Divlje ptice nisu za fotografiranje s turistima, prijavite kršenje zakona!

Apeliramo na građane da ne sudjeluju u aktivnostima koje zlorabe životinje te da svaku sumnjivu situaciju prijave policiji i državnom inspektoratu

  • 19.08.2022.

RSPB Images

Ovoga ljeta dobivamo brojne upite u vezi pojavljivanja osoba koje drže divlje ptice, točnije sove, i nude ih turistima u popularnim turističkim destinacijama na sjevernom Jadranu kao atrakciju pri čemu naplaćuju fotografiranje s njima.

Prema informacijama koje su nam građani dojavljivali, ptice su bile vidno uznemirene. Prije svega, osuđujemo takvo neetično postupanje sa životinjama gdje ih se izlaže stresu, drži u neprikladnim uvjetima i vezane.

Iako je strogo zaštićene životinje zabranjeno držati zatočene prema članku 153. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013, NN 127/19), u iznimnim slučajevima može se ishoditi posebna dozvola od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (članak 155. stavak 2.). Držanje, uzgoj, uvoz i trgovinu zaštićenim vrstama nadzire inspekcija zaštite prirode, prema članku 220. istog zakona. Uvoz strogo zaštićenih vrsta također je moguć ako je u skladu sa Zakonom o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/2013).

Međutim, i uz posjedovanje relevantne dokumentacije sukladno gore navedenim aktima može doći do kršenja Zakona o zaštiti životinja (NN 102/2017, NN 32/2019). Članak 5. stavak 2. točka 34. ovog zakona zabranjuje držanje i korištenje divljih životinja u svrhu prikazivanja javnosti, osim u zoološkim vrtovima te u skladu s člankom 60. stavkom 5. ovoga Zakona (uz suglasnost veterinarskog inspektora). Korištenje životinja pri snimanju filmova i televizijskih emisija te za izložbe, smotre, natjecanja životinja, predstave i u druge svrhe s ciljem predstavljanja životinja može se obavljati nakon što nadležni veterinarski inspektor izda suglasnost (članak 60. stavak 1.). Članak 43. propisuje da se divlje životinje ne smiju držati vezane, osim zbog veterinarsko-zdravstvenih ili sigurnosnih razloga, a članak 47. nalaže da se pri držanju i uzgoju divljih životinja mora osigurati potrebna skrb s obzirom na klimatske uvjete, način držanja i prehrane, potrebu za slobodnim kretanjem i stupanj prilagodbe. Za nadzor je nadležna Veterinarska inspekcija (članak 75. stavak 2.), a kazne za kršenje ovog Zakona kreću se od 15.000,00 do 30.000,00 kuna za fizičku osobu (članak 86. stavak 1. točka 69. i stavak 3. istog članka).

Apeliramo na građane da ne sudjeluju u aktivnostima koje zlorabe životinje te da svaku sumnjivu situaciju prijave policiji i državnom inspektoratu.