DINALPCONNECT – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida

DINALPCONNECT projekt, novi Interreg ADRION projekt o ekološkoj povezanosti, započeo je službeno virtualnim Kick-off sastankom 29. rujna 2020. godine.

  • 04.12.2020.

Projekt DINALPCONNECT započeo je u ožujku 2020. godine i traje do kraja kolovoza 2022. godine. Projekt je implementiran u drugi poziv INTERREG V-B Adriatic – Ionian ADRION programa za 2014. – 2020. i uključuje Europski fond za regionalni razvoj (ERFD) i instrumente predpristupne pomoći (IPA).  Na Kick off sastanku u rujnu je sudjelovalo 40 sudionika, iz Slovenije, Hrvatske, Italije, Bosne i Hercegovine, Albanije, grčke i Crne Gore. Predstavljeni su projektni i pridruženi partneri DINALPCONNECT projektnog konzorcija.

Voditeljica projekta, gđa. Irena Bertoncelj, u ime Poljoprivrednog instituta Slovenije (vodeći partner), otvorila je sastanak i upoznala sudionike s izazovima koje DINALPCONNECT projekt nastoji savladati te ključnim ciljevima projekta. Istaknula je da značajan dio Balkanskog poluotoka je izložen izazovnim političkim i ekonomskim okolnostima koje dovode do stvaranja prekograničnih barijera, a što predstavlja izazov za ekološku povezanost područja. Cilj intervencije projekta jest jačanje međunarodne i sektorske suradnje radi poboljšanja ekološke povezanosti kroz Dinaride i povezivanje sa Alpama, omogućivši dugoročno zaštitu biološke raznolikosti u vidu trenutnih i budući klimatskih promjena.

„Ekološka povezanost (EP) promovira kretanje organizama i pospješuje ekološke procese, koji omogućuju dugoročnu funkcionalnost ekosustava, očuvanje biološke raznolikosti te pružanje usluga ekosustava.“, kazala je Bertoncelj.

Projektni konzorcije su oduševljeni uvidom i stavovima o projektu od strane predstavnika EU strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) – g. Mitije Bricelja, te predstavnice EU strategije za alpsku regiju – gđe. Tine Tempuš, koji su se pridružili Kick-off sastanku. Bricelj je okarakterizirao projekt kao ključan i značajan za Europu i sve države koje obuhvaćaju područje dodira Alpskih i Dinarskih ekosustava, te Jadranske i Dunavske regije.

Nalazimo se na vrućoj točki bioraznolikosti Europe i ovaj projekt je iznimno potreban za buduće generacije i budućnost Europe. Iznimno mi je drago što ste se odlučili baviti s ovako važnim problemom za budućnost te ste iznimno dobrodošao partner u Europskoj makroregionalnoj strategiji. Neophodno je uspostaviti plave i zelene koridore između Alpskih i Dinarskih ekosustava, koji bi trebali biti prepoznati kao zone u kojima je potrebno spriječiti dodatnu fragmentaciju prostora i eroziju ekološke povezanosti. Plavi i zeleni koridori su okolišne prostorne poveznice područja zelene infrastrukture, koja održavaju ili poboljšavaju bioraznolikost, a glavna osobina im je povezanost. Ovaj projekt pruža iznimnu mogućnost kapitalizacije našeg znanja i željno iščekujem buduću suradnju“ – rekao je Bricelj.

Drugi dio sastanka bio je posvećen upoznavanju projektnih partnera, radnih paketa, planiranih aktivnosti, isporučevina i inspirirajućih prezentacija pilot regija projekta i poveznica među njima:

  • Natura 2000 Kras – Natura 2000 Učka and Ćićarija (Slovenija – Hrvatska)
  • Lovište Tarvisiano – Lovište Triglav/Nacionalni park Triglav (Italija – Slovenija)
  • Natura 2000 Lisac – Nacionalni park Una i Općina Drvar (Hrvatska – Bosna i Hercegovina)
  • Sjeverni Pindus – selo Frasher, Permet – Vikos (Albanija – Grčka)

Partnerstvo projekta bazirano je na pristupu trostrukog heliksa koji ovdje predstavlja suradnju javnih institucija, privatnih neprofitnih institucija te istraživačkih institucija, te se očekuje da nađu zajednički, sinergijski pristup implementaciji projekta. Partnerstvo se sastoji od 11 projektnih partnera iz 7 država:

Očekuje se da će projekt ojačati sposobnost prekograničnog rješavanja okolišne osjetljivosti, fragmentacije i očuvanja usluga ekosustava u Jadransko-Jonskoj regiji, kroz ključne rezultate:

  • Strategija za poboljšanje ekološke povezanosti Dinarida i njihovo povezivanje s Alpama;
  • Izrada akcijskih planovi pilot regije za promicanje ekološka povezanost na prekograničnoj razini;
  • Uspostava mreže prekograničnih pilot regija.

Iako je Kick-off sastanak bio virtualan, uvjereni smo da je bio iznimno inspirativan i motivirajući za sve sudionike!

Za redovite novosti, molimo vas da nas pratite na našoj stranici, Facbooku te pretplatom na naš newsletter.