Članci o BIOM-u u glasniku IUCN-a za jugoistočnu Europu

  • 12.04.2011.

U zadnjem broju South-Eastern European Bulletin (broj 25, ožujak 2011.) kojeg izdaje IUCN se nalaze i dva članka vezana uz aktivnosti BIOM-a. Tako možete pročitati o dvije radionice u sklopu IPA projekta Wings Across the Balkans. Jedna od radionica je održana u Samoboru u organizaciji naše Udruge. Druga vijest je o održavanju seminara o turizmu promatranja ptica kojeg smo organizirali u listopadu 2010. u Zadru. Osim sa stranica IUCN-a, glasnik možete skinuti i sa BIOM-ovih stranica.