Brussel, 15. i 16. ožujka 2011 – Održana radionica “Positive planning for renewables in Europe”

  • 26.03.2011.

U europskoj centrali BirdLife-a (Brussel) 15. i 16. ožujka 2011 održana je dvodnevna radionica “Positive planning for renewables in Europe” .
Sudjelovalo je više od 30 učesnika iz čitave Europe, među njima i član BIOM-a Krešimir Mikulić.
Raspravljalo se o obnovljivim izvorima energijama (OIE) i njihovim, često negativnom, utjecaju na biološku raznolikost i na “ekološku bilancu”. OIE bi prije svega trebali smanjiti emisije CO2, time usporiti klimatske promjene i u konačnici smanjiti neovisnost visoko tehnoloških društava o ograničenim sirovinama. Međutim, neadekvatno korištenje OIE može izazvati suprotnih posljedica:tako npr. vjetroelektrane, ukoliko su postavljene na nepovoljnom mjestu, mogu imati štetan utjecaj na ptice i šišmiše, dok široka uporaba biogoriva potiče sječu prašume u tropskom pojasu (Brazil, Indonezija..) ili sadnju prostranih monokultura u Europi i Sjevernoj Americi. Zbog toga je nužno da svaka država, unutar zakonodavnog okvira EU i uzeći u obzir nacionalne specifičnosti, izradi vlastitu strategiju za razvoj i poticaj OIE kako bi se ublažile štetne posljedice za bioraznolikost i očuvala prirodna baština.