BirdLife pozdravlja ulazak BIOM-a u BirdLife partnerstvo i Hrvatske u EU

  • 16.07.2013.

Prvog srpnja ove godine Hrvatska je postala 28. članica Europske unije. BirdLife International iskoristio je ovu priliku da nam čestita te nam zaželi dobrodošlicu kao svojem novom partneru (BirdLife Hrvatska). Izvorni tekst je objavljen na stranicama BirdLife-a.

„Ponosni smo i sretni što smo postali dio BirdLife obitelji. Našim radom u Hrvatskoj želimo ojačati BirdLife partnerstvo.“ kaže Krešimir Mikulić, izvršni direktor BIOM-a.

Misija BIOM-a je očuvati bioraznolikost koju Hrvatska posjeduje te uključiti javnost u aktivnu i učinkovitu zaštitu prirode. Nadalje, BIOM podupire uvođenje pravne stečevine Europske unije, posebno u području okolišnog zakonodavstva koje pruža vrijedne propise kao što su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Te direktive temelji su legislative u zaštiti prirode EU, a u njihovom donošenju je BirdLife odigrao značajnu ulogu.

Od svog osnutka 2006. godine BIOM je proveo više od 50 projekata na području zaštite prirode vezanih uz ptice, sisavce i kukce. Naše ornitološke studije fokusiraju se na vrste koje se nalaze na Aneksu 1 Direktive o pticama. Taj popis obuhvaća 193 vrste i podvrste ptica ugroženih na različite načine. Razlozi zbog kojih su dospjele na taj popis su: opasnost od izumiranja ili se nalaze u kategoriji osjetljivih vrsta (VU) ili se smatraju rijetkima zbog malih populacija ili ograničene lokalne rasprostranjenosti te zbog toga zahtijevaju posebnu pozornost kada je riječ o njihovim staništima. BIOM je ponosan što je sudjelovao svojim znanjem i podacima u postavljanju Natura 2000 mreže koja se koristi za implementaciju Direktiva. BIOM također pruža javnim ustanovama i vladinim tijelima vrijedne podatke o rasprostranjenosti i statusima populacija divljih ptica koji se onda koriste za njihovu što učinkovitiju zaštitu.

U Hrvatskoj pronalazimo preko 230 vrsta ptica gnjezdarica uključujući značajne populacije morskog vranca, planinskog djetlića, patke njorke te regionalno važnih populacija bjeloglavog supa, orla zmijara i orla štekavca.

Turizam je jedna od najvažnijih grana gospodarstva u Hrvatskoj, a BIOM-ov cilj je promocija i razvoj održivog turizma te edukacija budućih vodiča za promatranje ptica i prirode. „Ovo je zemlja netaknute divljine prepuna bioraznolikosti“ tvrdi Krešimir Mikulić.

Danas BIOM ima preko 80 članova te tri stalno zaposlena djelatnika i nekoliko volontera. Kako bi u svoj rad uključili i javnost BIOM organizira promatranja ptica za sve zainteresirane građane kao i ornitološke kampove. Povrh svega, BIOM je zagovornik uvođenja dobre prakse u studijama utjecaja na okoliš kao i implementacije okolišnih zakona i njihove provedbe.
Za više informacija molimo kontaktirajte Vedrana Lucića u Udruzi BIOM.
—————————————————
Original text is published at BirdLife website.