BIOM pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode

  • 20.01.2013.

Početkom 2013. godine je BIOM pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u kojoj je tuženik Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zbog rješenja kojim je zahvat vjetroelektrana Udbina ukupne snage 120 MW – faza A (96 MW) ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu.

Podsjećamo, BIOM je u srpnju uložio primjedbe na studiju utjecaja na okoliš (SUO) koja je bila na javnom uvidu* sredinom 2012. godine. Na SUO smo imali čitav niz primjedbi: nedostatna metodologija terenskih istraživanja prilikom izrade SUO, selektivno prikazivanje informacija (ne stavljanje u fokus najugroženijih vrsta kao što su eja stranjarica ili suri orao), pristranost predmetnog povjerenstva, manipuliranje podatcima zbog očitog sukoba interesa, zastarjelost propisanih mjera zaštite od kolizije ptica s vjetroturbinama…

U prosincu 2012. MZOIP je izdao rješenje kojim se prihvaća zahvat i predmetna SUO. Na navedeno rješenje žalba nije moguća ali je moguće pokrenuti upravni spor te je tu mogućnost BIOM iskoristio. Ostaje nam čekati što će se dogoditi s tim, a u međuvremenu ćemo nastaviti naša zalaganja za podizanje standarda u zaštiti prirode te za očuvanje Natura 2000 mreže.

gull and a windfarm

*Ovdje još jednom napominjemo apsurd studija utjecaja na okoliš: iste nisu dostupne javnosti osim u tiskanom obliku tijekom javnog uvida koji uvijek traje samo 30 dana, odnosno, poštuje zakonski minimum. Prema zakonu javni uvid cjelovite studije traje najmanje 30 dana (u praksi je to i maksimum trajanja javnog uvida) i to u jedinici lokalne uprave gdje je zahvat planiran. Time se i dalje, u 2013. na pragu ulaska Hrvatske u Europsku uniju krši Aarhuška konvencija a Republika Hrvatska pokazuje da joj je jedino u interesu poštovati zakonske minimume.