BIOM pokrenuo novu tužbu protiv Min. zaštite okoliša i prirode

  • 11.02.2013.

Tek što je prihvaćena prva tužba u kojoj je tuženik Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, pokrenuli smo novu. Početkom veljače 2013. godine BIOM je pokrenuo upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatskei zbog rješenja kojim je zahvat vjetroelektrana Bila Ploča (na Pelješcu) ocijenjen kao prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu.

BIOM je u rujnu 2011. uložio primjedbe na studiju utjecaja na okoliš (SUO) koja je bila na javnom uvidu* u kolovozu i rujnu 2011. godine. Na SUO smo imali čitav niz primjedbi: nedostatna metodologija terenskih istraživanja prilikom izrade SUO, zastarjelost podataka, zastarjelost propisanih mjera zaštite od kolizije ptica s vjetroturbinama…

MZOIP je izdao rješenje kojim se prihvaća zahvat i predmetna SUO. Na navedeno rješenje žalba nije moguća ali je moguće pokrenuti upravni spor te je tu mogućnost BIOM iskoristio. Ostaje nam čekati što će se dogoditi s tim, a u međuvremenu ćemo nastaviti naša zalaganja za podizanje standarda u zaštiti prirode te za očuvanje Natura 2000 mreže.

*Ovdje još jednom napominjemo apsurd studija utjecaja na okoliš: iste nisu dostupne javnosti osim u tiskanom obliku tijekom javnog uvida koji uvijek traje samo 30 dana, odnosno, poštuje zakonski minimum. Prema zakonu javni uvid cjelovite studije traje najmanje 30 dana (u praksi je to i maksimum trajanja javnog uvida) i to u jedinici lokalne uprave gdje je zahvat planiran. Time se i dalje, u 2013. na pragu ulaska Hrvatske u Europsku uniju krši Aarhuška konvencija a Republika Hrvatska pokazuje da joj je u jedinom interesu poštovati zakonske minimume a ne demokratske standarde.