BIOM obilježava europski Natura 2000 dan događanjem u Maksimiru, srijeda 21.5.2014.

  • 20.05.2014.

Udruga BIOM kao BirdLife International predstavnik u Hrvatskoj, sudjeluje u međunarodnom obilježavanju 21.5. kao Europskog dana Natura 2000 područja. Na taj dan je 1992. godine službeno prihvaćena Direktiva o staništima koja je kasnije, skupa s Direktivom o pticama, postala temelj europske ekološke mreže Natura 2000.

Sutra, u srijedu 21.5.2014., od 11 h do 16 h, u Parku Maksimir u Zagrebu (u blizini glavnog ulaza) će biti događanje s ciljem promoviranja Natura 2000 područja.

Predviđeno je građane informirati o Natura 2000 područjima i motivirati ih da se fotografiraju s rukama u položaju leptira. Upravo ta gesta doprinosi očuvanju području Doñana u Španjolskoj – za svaku takvu fotografiju će sponzori izdvojiti novac kako bi se sačuvala 24 m2 močvare i kako bi se uklonilo 16 grama olova zaostalog od lova, a koje je i dalje odgovorno za ugibanje divljih pataka i gusaka. Uz malo mašte i boje, probati ćemo od vaših ruku načiniti leptire.

Na taj način će se građani upoznati s konceptom ekološke mreže Natura 2000, nekim prijetnjama cjelovitosti mreže te će se kroz simboličnu gestu rukama motivirati da i sami promijene svoj odnos spram prirode.

Uz ove aktivnosti, djelatnici i volonteri Udruge BIOM će građane informirati o svome radu u Natura 2000 područja i pružiti građanima mogućnost šetnje po Maksimiru uz jednu vođenu turu za promatranje ptica.

Kontakt: Vedran, 095 905 9948