BIOM ima novi naziv, sjedište i statut

  • 07.02.2013.

Udruga za biološka istraživanja – BIOM je od 1.2.2013. stari naziv BIOM-a dok novi naziv glasi samo Udruga BIOM. Iako je ova promjena sitne, rekli bi kozmetičke, naravi, nama u BIOM-u puno znači. Od svog osnutka se Udruga bavila istraživanjima i zaštitom prirode čime je popunila praznu nišu među hrvatskim udrugama. Ipak, kroz vrijeme se Udruga orijentirala i na rad sa građanstvom s ciljem podizanja svijesti i edukacije te se sama struktura članstva Udruge promijenila. Sve je više građana zainteresiranih za BIOM i upravo je njima prepreka u pristupu BIOM-u bio naziv Udruge koji je implicirao da je Udruga namijenjena malom krugu ljudi. S promjenom naziva se nadamo da će se BIOM približiti svim građanima.

Najznačajnija od promjena je svakako novi statut Udruge. Osim što je donio promjenu naziva Udruge, promjenu sjedišta, donio je i niz sitnih promjena s ciljem približavanja Udruge građanima te pojednostavljenja rada ureda Udruge. Statut možete preuzeti na našim stranicama, skupa s novim logotipom.