Sastali smo se s europarlamentarcem Fredom Matićem oko zaštite mora

Naša je preporuka da se kroz Uredbu o kontroli u ribarstvu zakonski obvežu države članice da će poboljšati postupak same prijave ulova i prilova, kako bismo na temelju tih podataka uopće mogli postavljati znanstvene premise i poticati znanost na rješavanje problema u suradnji s ribarskim sektorom

  • 08.10.2021.

Predstavnici udruga Biom i WWF Adria održali su danas sastanak s hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu i članom Odbora za ribarstvo (Peche Committee) Europskog parlamenta Predragom Fredom Matićem.

Cilj rada Odbora za ribarstvo je razvoj zajedničke ribarstvene politike, održivo upravljanje ribarstvom kroz očuvanje ribolovnih resursa i održivost akvakulture, ali i upravljanje financijskim instrumentima u tom području. Kao član Odbora za ribarstvo Predrag Fred Matić je već dosad javno istupao na temu održivog ribarstva.

Budući da Biom i WWF aktivno provode projekte vezane uz more, morske ptice i zaštićene morske vrste, bilo nam je bitno uspostaviti suradnju kako bismo se međusobno podupirali i tražili sinergije u zajedničkom cilju zaštite morskog ekosustava.

Zbog trenutno aktualnog pregovaranja u trijalogu Europske komisije, Vijeća i Parlamenta o Uredbi o kontroli u ribarstvu, a koje direktno ima dugoročne implikacije na razvoj ribarstva, želimo pravovremeno komunicirati i osvijestiti važnost Uredbe čija će implementacija definirati stanje u ribarstvu u nadolazećim godinama.

Povodom očekivanog izglasavanja Uredbe, naša je preporuka da se kroz Uredbu o kontroli u ribarstvu zakonski obvežu države članice da će poboljšati postupak same prijave ulova i prilova, kako bismo na temelju tih podataka uopće mogli postavljati znanstvene premise i poticati znanost na rješavanje problema u suradnji s ribarskim sektorom.

Nadamo se da je ovo samo jedan u nizu pozitivnih iskoraka nevladinih organizacija prema europarlamentarcima i da ćemo imati priliku susresti i druge hrvatske predstavnike u Europskom parlamentu te kroz suradnju pozitivno doprinositi održivoj budućnosti hrvatskog ribarstva.