BETSA – Promatranje ptica i eko turizam u južnom Jadranu

  • 29.04.2016.

BETSA1

Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora

U srpnju 2015. godine Udruga BIOM kao suprijavitelj je započela provedbu projekta “BETSA – Promatranje ptica i eko turizam na južnom Jadranu“. Radi se o programu IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007-2013. s ciljem razvoja specifičnih grana turizma – promatranja ptica i divljine te eko turizma na području južnog Jadrana. Projekt BETSA provode Općina Baška Voda, koja je ujedno i vodeći partner na projektu, sa suprijaviteljima Udrugom BIOM i Hrvatskim institutom za održivi razvoj (HIOR) s hrvatske strane, te CZIP (Centar za zaštitu i proučavanje ptica) s parterima Eko Boka i Općinom Tivat sa strane Crne Gore.

Područja provedbe projekta u Hrvatskoj su određeni lokaliteti unutar Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Glavni cilj projekta je pokrenuti zajedničku prekograničnu ponudu turizma promatranja ptica, biljnog i životinjskog svijeta te sličnu ponudu eko turizma, ciljajući na specifične domaće i međunarodne segmente. Projektne aktivnosti uključuju uređenje 45 km pješačkih staza te postavljanje 30 tabli u svrhu obogaćivanja ponude promatranja ptica i prirode. Projekt također uključuje razvoj turističkih paketa za izlete koji će uključivati obilaske ključnih lokaliteta na područjima provedbe projekta te provedbu učinkovitih marketinških akcija s ciljem što bolje promidžbe projekta.

Uloga BIOM-a su terenska istraživanja i priprema ključnih informacija koje će koristiti u postavljanju infrastrukture, te razvoj ljudskog sektora kako bi se stvorile specijalizirane grupe promatrača ptica koji će osiguravati održivost ptičjeg/eko-turizma na južnom Jadranu.

Projekt BETSA je financiran u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013.

Ukupna vrijednost projekta na hrvatskoj strani je 119.379,75 eura od čega EU financira 101.472,79 eura.

Planirano trajanje projekta je 16 mjeseci.