Analiza nove Zajedničke poljoprivredne politike: Hoće li eko-sheme zavrijediti svoj naziv?

Reformirana Zajednička poljoprivredna politika Europske unije stupit će na snagu 2023. godine. BirdLife analizira hoće li program vrijedan 48 milijardi eura godišnje kroz idućih pet godina ispuniti zacrtane klimatske ciljeve.

  • 30.11.2021.

Dvije najvažnije promjene kod novog ZPP-a (Common Agricultural Policy – CAP) je prebacivanje implementacije kroz nacionalna strateške planove koje države članice moraju predati Europskoj komisiji do 1. siječnja 2022. Druga promjena je uvođenje eko-shema, nove vrste izravnih plaćanja za poljoprivredu. U svjetlu Europskog zelenog plana, puno se očekivalo od eko-shema koje su trebale donijeti zeleniji ZPP. No, analiza pokazuje da očekivanja nisu niti izdaleka ispunjena.

Eko-sheme su jedan od novih instrumenata na raspolaganju unutar nove Zajedničke poljoprivredne politike. Ove sheme, zamišljene kao korisne za klimu, okoliš i dobrobit životinja, u potpunosti će biti financirane iz proračuna EU te će se isplaćivati godišnje poljoprivrednicima koji se dobrovoljno priključe. Umjesto direktnih isplata poljoprivrednicima kao dodatak prihodu, cilj eko-shema je nagraditi one poljoprivrednike koji upravljaju zemljištem na način koji je pogodan za prirodu i klimu, kao i učiniti privlačnijim prihvaćanje posebnih poljoprivrednih praksi s većom dobrobiti za okoliš i životinje.

Analiza predloženih strateških planova 21 države članice EU pokazuje da će samo 19% eko-shema donijeti rezultate prema navedenim okolišnim ciljevima, kod 40% eko-shema potrebna su značajna poboljšanja da bi bile učinkovite, dok je 41% posve promašeno. Usto, mnoge dobro osmišljene eko-sheme, koje bi mogle donijete rezultate, ili nisu dovoljno financirane ili će ih istisnuti manje zahtjevne ili financijski privlačnije sheme. Cijeli izvještaj dolje:
https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2021/11/CAP-report-eco-schemes-assessment-Nov2021.pdf