20 kaukala na Lastovu dobilo uređaje za praćenje

Na taj ćemo način utvrditi koja područja na moru kaukali koriste, kako bi ta područja predložili za uvrštavanje u ekološku mrežu Natura 2000

  • 26.07.2021.

U monitoringu morskih ptica, provedenom sredinom srpnja, na otočićima lastovskog arhipelaga utvrđivali smo uspješnost gniježđenja kaukala (Calonectris diomedea).
Aktivnost je provedena u sklopu projekta LIFE Artina, u kojem surađujemo s Javnom ustanovom Park prirode Lastovsko otočje, udrugom Sunce iz Splita i BirdLife Malta, a cilj projekta je stvaranje preduvjeta i proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice u Hrvatskoj (POP), kroz utvrđivanje ovih područja i razvijanje mjera za njihovo očuvanje.

Prilikom utvrđivanja uspješnosti gniježđenja smo nekoliko dana pretraživali rupe u stijenama u kojima gnijezde kaukali. Tokom srpnja mladi kaukali se izliježu iz jaja, pa se potom njihovi roditelji izmjenjuju u brizi za ptića. Kao i sve cjevonosnice, kaukali imaju samo jednog ptića godišnje. Kako odrasli kaukali često izbivaju sa kolonija i provode vrijeme na otvorenom moru, ptić je ranjiv i nezaštićen od utjecaja invazivnih kopnenih predatora. Prvi među njima je – štakor.

Pored obilaženja gnijezda, ulovili smo 20 odraslih kaukala te ih opremili uređajima za praćenje. Na taj ćemo način utvrditi koja područja na moru kaukali koriste, kako bi ta područja predložili za uvrštavanje u ekološku mrežu Natura 2000.

Pogledajte foto-galeriju: