Odrasli kaukal netom prije ulaska u rupu gdje gnijezdi