Tupik

Tupik: populacije ove predivne i karizmatične vrste odnedavno su u naglom opadanju zbog kombinacije neodrživog ribolova i klimatskih promjena.