Preliminarni raspored događanja na 11. Međunarodnom susretu galebara. Detalji dostupni na engleskom jeziku na www.biom.hr/igm