Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, 2011. godina proglašena je Međunarodnom godinom šuma s ciljem podizanja svijesti o održivom upravljanju, očuvanju i održivom razvoju svih tipova šuma.

Sve države članice pozivaju se da tijekom 2011. godine na međunarodnoj i nacionalnoj razini sudjeluju i organiziraju niz događanja i aktivnosti kojima bi se obilježila  Međunarodna godina šuma, a sve zajedno s ciljem širenja svijesti i edukacije javnosti o dobrobiti koje šumski ekosustavi daju cijelom planetu te svim segmentima čovjekova života.

Prilikom obilježavanja Međunarodne godine šuma veliki naglasak se daje održivom gospodarenju šumama kao potrebnom temelju svih ljudskih aktivnosti.

Šume su jedna od temeljnih prirodnih vrijednosti mnogih područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode, posebice u ukupno 34 hrvatska posebna rezervata šumske vegetacije koji obuhvaćaju površinu od 2946,84 ha i obilježeni su iznimno vrijednim sastojinama pojedinih šumskih zajednica.

Šumska područja važna za vrste i stanišne tipove ugrožene na nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini uključena su u Ekološku mrežu Republike Hrvatske, a biti će i vrlo važan sastavni dio hrvatskog dijela europske ekološke mreže NATURA 2000. Gotovo sva šumska staništa u Hrvatskoj pripadaju klasama NATURA 2000 stanišnih tipova zaštićenih EU Direktivnom o staništima.

Glavni je koordinator pokretanja svih aktivnosti u cilju obilježavanja Međunarodne godine šuma od strane Republike Hrvatske je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Više o Međunarodnoj godine šuma pročitajte na stranicama UN-a.

Pogledajte poruku poznatog glumca Edwarda Nortona, UNovog ambasadora za zastitu bioloske raznolikosti.

Preneseno sa:

MRRŠVG

DZZP