Udruga za Biološka istraživanja «BIOM» u četveročlanom sastavu (Ivan Budinski, Krešimir Mikulić, Antica Čulina, Martina Temunović) prisustvovala je Adriatic Flyway konferenciji koja se održala u crnogorskom gradu Ulcinju od 14. do 17. travnja 2009.

Glavni organizator konferencije je fondacija Euronatur odnosno konzervacijski ornitolog Martin Schneider-Jacoby.

Glavni cilj konferencije je promicanje znanja o selidbenom putu ptica koji vodi preko Jadranskog mora, južne Italije, Sicilije do sjeverne Afrike.

Posjetite službene stranice Flyway konferencije i www.euronatur.

Naime, osim dva najpoznatija selidbena puta ptica koji idu preko Pirinejskog poluotoka i Gibraltara (zapadni put) te Bospora i Male Azije (istočni put) postoji i selidbeni pravac koji koristi talijansku «čizmu» i Siciliju kojim ptice najkraćim putem poprijeko prelijeću Sredozemno more.


Brojne vrste pri tom direktno prelijeću Jadran pri čemu su od izuzetne važnosti odmorišta koja koriste prije i nakon tog preleta a naročito vlažna staništa na obje strane Jadrana. Upravo su ta staništa jako ugrožena zbog isušivanja i pretjeranog lova. Na tom putu su od velikog značaja i brojni otoci na kojima se ptice mogu odmoriti prije nastavka putovanja a također su pod velikim pritiskom pretjeranog (i ilegalnog) lova.

Ulcinjska solana, važno odmorište ptica na crnogorskoj obali gdje se tek počinje provoditi zabrana lova

Trenutno na cijeloj istočnoj obali Jadrana postoji samo jedno područje značajno kao odmorište ptica na kojem se uspješno provodi zabrana lova (Vransko jezero kod Biograda).

U svega par godina zabrane lova se brojnost ptica na seobi i zimovanju na Vranskom jezeru povećala nekoliko puta i time je pokazana izrazita potreba za stvaranjem još takvih područja koje će ptice prepoznati kao sigurna odmorišta i hranilišta na selidbi.

Ostala područja na kojima je zabranjen lov (npr. Ulcinjska solana) još uvijek tu zabranu ne provode dovoljno efektivno.

Velika plaža kod Ulcinja

Bitna stavka zaštite ptica je formiranje IBA (Important Bird Areas) područja i raspravljalo se o potencijalnim područjima koja bi dobila ovaj status u susjednoj Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Na konfernciji se raspravljalo i o negativnom utjecaju vjetroelektrana koje ubijaju veliki broj ptica a naročito grabljivica. Nažalost, vjetroelektrane se intenzivno planiraju i izgrađuju na našoj obali. Jedan od razloga za to je što su zemlje zapadne Europe prepoznale problematiku negativnog utjecaja vjetroelektrana na ljude i faunu dok mi još uvijek ovu energiju smatramo «zelenom».

Svakako je bitan rezultat konferencije ostvarivanje međusobnih kontakata ornitologa jer su na konferenciji bili prisutni ornitolozi iz svih država koje okružuju Jadransko more a i ornitolozi iz Njemačke, Austrije, Španjolske, Velike Britanije, Francuske i Nizozemske.

S kolegama iz Crne Gore, Srbije i BiH na izletu na Šasko jezero