Republika Hrvatska je poznata po velikom bogatstvu različitih tipova kopnenih voda (tekućica i stajaćica) sa više od 56 000 km (360 000 ha)  vodotoka i kanala. Usprkos tome, malo je napravljeno po pitanju istraživanja faune, a posebno biologije i ekologije stanovnika kopnenih voda Hrvatske, izuzmeno li sporadična faunistička  istraživanja koja su provedena od 60-ih godina 20. stoljeća do danas.

Živi svijet kopnenih voda čine različite skupine beskralješnjaka primjerice rakovi (Crustacea), paučnjaci (Arachnida), kolutićavci (Annelida), mekušci (Mollusca), te kukci (Insecta). Zadnjih nekoliko godina ostvaren je velik pomak u hrvatskoj limnologiji te entomologiji općenito jer se  više fokusiralo na proučavanje faune kukaca (s naglaskom na redove Ephemeroptera – vodencvjetovi, Plecoptera – obalčari, Trichoptera – tulari, vretenca – Odonata).

Upravo iz razloga nedovoljnog poznavanja faune  kopnenih voda, dio članova Udruge BIOM usmjerio je svoje interese i istraživanja na grupu vodenih beskralješnjaka. Bavimo se  različitim problematikama proučavanja te zaštitom kopnenih voda od 2000. godine, sudjelovali smo na nizu simpozija, kongresa te radionica vezanih za vode te objavili nekoliko znanstvenih i stručnih radova na tu temu.

Trenutno je u tijeku nekoliko istraživanja faune vodenih beskralješnjaka:

Neki od završenih projekata istraživanja vodenih beskralješnjaka:


Kontakt:

Ana Slavikovski, dipl. ing. biologije
ana.slavikovski@biom.hr