Stručna i znanstvena istraživanja

Jan '17
4
Zimsko prebrojavanje ptica vodarica i edukacijski teren

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica i edukacijski teren


Udruga BIOM ove godine pomaže Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode (HDZPP) u koordinaciji međunarodnog zimskog prebrojavanja ptica vodenih površina (engl. International Waterbird Census – IWC).

Na poveznici Zimsko prebrojavanje 2017 poziv se nalazi službeni poziv sa svim potrebnim … pročitaj više o tome >>

Apr '16
29
BETSA – Promatranje ptica i eko turizam u južnom Jadranu

BETSA – Promatranje ptica i eko turizam u južnom Jadranu

Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora

U srpnju 2015. godine Udruga BIOM kao suprijavitelj je započela provedbu projekta “BETSA – Promatranje ptica i eko turizam na južnom Jadranu“. Radi se o programu IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora … pročitaj više o tome >>

Dec '13
10
Istraživanje čaglja u Parku prirode Kopački rit

Istraživanje čaglja u Parku prirode Kopački rit

Krajem studenog 2013. goidine usklopu projekta “Zlati šakal širi areal” posjetili smo Baranju. S ciljem da zabilježimo teritorijalne skupine čaglja (Canis aureus) i odredimo gustoću na području Parka prirode Kopački rit okupili smo kolege iz Slovenije (Društvo študenov … pročitaj više o tome >>

Jul '13
1
Istraživanje rasprostranjenosti arborealnih sisavaca u Parku Maksimir

Istraživanje rasprostranjenosti arborealnih sisavaca u Parku Maksimir

Početkom 2013. godine Udruga BIOM i Javna ustanova „Maksimir“ započeli su istraživanje arborealnih sisavaca na području parka Maksimir.

Projekt je započet s ciljem boljeg poznavanja vrsta arborealnih sisavaca te njihove ekologije i načina života u samom parku..
Arborealne sisavce na … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>

Jun '10
21
Istraživanje i zaštita ptica

Istraživanje i zaštita ptica

Zašto ptice?

Ptice (Aves) čine jednu od najzanimljivijih skupina životinja i s oko 9.600 opisanih vrsta diljem svijeta predstavljaju najbrojniju skupinu kopnenih kralješnjaka.

Sposobnost letenja, koja je glavna karakteristika ptica, omogućila je ovim životinjama da nastanjuju sve dijelove i sva … pročitaj više o tome >>

Jun '10
20
Flora

Flora

U svijetu je do danas opisano oko 270 000 vrsta biljaka. Hrvatska se pak sa svojih 5500 biljnih svojti smjestila na visoko treće mjesto po bioraznolikosti flore u Europi.

Biljke su prvi organizmi koje je čovjek pripitomio iz prirode i … pročitaj više o tome >>

Jun '10
20
Kornjaši

Kornjaši

Jun '10
20
Vodeni beskralješnjaci

Vodeni beskralješnjaci

Republika Hrvatska je poznata po velikom bogatstvu različitih tipova kopnenih voda (tekućica i stajaćica) sa više od 56 000 km (360 000 ha)  vodotoka i kanala. Usprkos tome, malo je napravljeno po pitanju istraživanja faune, a posebno biologije i ekologije

pročitaj više o tome >>
Jun '10
19
Pauci

Pauci