Projekti istraživanja kornjaša:

Kontakt:
Martina Temunović, dipl.ing.biol.
martina.temunovic@biom.hr


Dr. sc. Lucija Šerić Jelaska

slucija@biol.pmf.hr