Zašto ptice?

Ptice (Aves) čine jednu od najzanimljivijih skupina životinja i s oko 9.600 opisanih vrsta diljem svijeta predstavljaju najbrojniju skupinu kopnenih kralješnjaka.

Sposobnost letenja, koja je glavna karakteristika ptica, omogućila je ovim životinjama da nastanjuju sve dijelove i sva staništa naše planete: od Antarktike do Arktike, od pustinja do močvara, od mora do planina, od gradova do prašuma.

U Hrvatskoj je zabilježeno približno 400 vrsta ptica, od kojih se oko 230 vrsta u našoj zemlji redovito gnijezde. S obzirom na veličinu teritorija, Hrvatska ima iznimno bogatu i raznoliku ornitofaunu prije svega zato što se nalazi na razmeđu nekoliko biogeografskih regija.
Nažalost, zbog ljudskog djelovanja, veliki broj vrsta ptica u Hrvatskoj je ugrožen, tako da se čak 180 vrsta ptica (skoro 50%) nalazi u nekoj od kategorija ugroženosti u Crvenoj knjizi ugroženih vrsta ptica Hrvatske.

Ptice pripadaju među najznačajnije pokazatelje (indikatore) stanja prirode i vrlo osjetljivo reagiraju na promjene u okolišu. Pod okriljem ptica zaštićujemo i veliki broj drugih vrsta životinja, biljaka i staništa.


Što radimo?

Ciljevi naših aktivnosti su prvenstveno očuvati raznolikosti ptica u Hrvatskoj i na taj način doprinijeti zaštiti ptica na europskoj i globalnoj razini.

Aktivnosti su usredotočene na inventarizaciju važnih područja za ptice (Important Bird Areas) kako bi recentnim podacima upotpunili praznine koje postoje među podacima o gniježđenju, brojnosti i rasprostranjenosti ptica u Hrvatskoj.

Dodatno, vršimo monitoring (praćenje) određenih indikatorskih vrsta ptica kako bi ustanovili populacijske trendove pojedinih vrsta i tako na vrijeme prepoznali i otklonili negativne utjecaje koje bi potencijalno ugrozili brojnost populacija ptica kao i biološku raznolikost ptica u Hrvatskoj.

Kontakt:
Krešimir Mikulić, dipl. ing. biol.
kresimir.mikulic@biom.hr

Projekti istraživanja i zaštite ptica: