Zajednice trčaka u mezofilnim bukovim šumama, uzorkovane su tijekom vegetacijske sezone 2008. godine (od lipnja do sredine rujna).

Metodom lovnih posuda uzorkovano je na devet različitih ploha u šumama različite starosti:
– mlada šuma (sastojine od oko 60 godina starosti)
– srednje-dobna šuma (sastojine od oko 80 godina)
– stara bukova šuma (sastojine od oko 150 godina).

Sveukupno je uzorkovano 1239 jedinki, te je zabilježena prisutnost 31 vrste.

Najviši broj vrsta zabilježen je za srednje-dobnu i staru bukovu šumu. Shannon- Wiener-ova raznolikost je najviša za srednje-dobnu šumu, dok je najniža u mladoj šumi. Izračunom srednje individualne biomase trčaka (MIB – Mean Individual Biomass) za svaku pojedinu plohu, najstariji šumski ekosustav se izdvojio sa najvišom vrijednošću.

Analizom dominantnosti trčaka, upravo je u najstarijoj šumi utvrđena dominacija velikih vrsta trčaka, koji su ujedno i šumski specijalisti, te zahtijevaju stabilan ekosustav za razvoj. MIB indeks se pokazao kao izvrstan alat u procjeni sukcesijskog stanja gospodarenih šuma, budućem upravljanju i zaštiti šumskih ekosustava.