Vransko jezero__Panorama, BIOM

Parožine (Characeae) su među najvećim i strukturno najkompleksnijim zelenim algama. Izgledom podsjećaju na preslice. Rastu pod vodom rizoidima pričvršćene za dno.

Njihova široka rasprostranjenost ukazuje na veliku prilagodljivost. Npr. mogu biti pioniri u naseljavanju novih staništa, promjenjiva flora u povremenim staništima, dominantna trajna flora u velikim jezerima ili pak kao pozadinska vegetacija zajednici vaskularnih biljaka.

Nisu tolerantne na visoke koncentracije nutrijenata, osobito fosfata. Općenito su indikatori niske koncentracije nutrijenata. Uloga u doprinošenju kvaliteti vode nije još u potpunosti razjašnjena, ali je dobro poznato da pomažu stabilizaciji sedimenta i tako doprinose većoj prozirnosti vode.

Oligotrofne vode s dnom prekrivenim algama porodice Characeae prepoznate su kao Natura 2000 stanište. Vransko jezero je područje koje također obuhvaća Natura 2000. Iako mezotrofno, po svom karakteru stanište je zelenim algama parožinama.

Ovaj projekt obuhvaća temeljito istraživanje parožina u Parku prirode Vransko jezero. Utvrdit će se točan sastav vrsta, njihova rasprostranjenost i zastupljenost u jezeru.

Voditelj projekta: Igor Stanković, prof. biol. & chem.