Udruga za biološka istraživanja – „BIOM” ovim projektom želi uključiti Republiku Hrvatsku u međunarodne okvire praćenja (monitoring) sivog sokola. Ova je ptica grabljivica rizična gnjezdarica u Hrvatskoj koja obilazi prostrana područja veća nego pojedine nacionalne države. Cilj projekta je kartiranje teritorija i gnijezda sivog sokola u čitavoj Hrvatskoj, te se namjeravaju prstenovati mlade ptice u gnijezdu. Ti bi osnovni podaci služili kao temelj za dugogodišnji monitoring ove vrste.

Budući da sivi sokol predstavlja jednu od najistaknutijih žrtava zagađenja okoliša u 20. stoljeću, ovim projektom također namjeravamo putem predavanja uključiti učenike i građane  kako bi podigli razinu svijesti o zaštiti prirode u Hrvartskoj.

Projekt financira Ministarstvo Kulture RH – Uprava za zaštitu prirode.

Popis svih odobrenih projekata na temelju ocjene povjerenstva za odabir projekata temeljem „Javnog poziva za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava državnog proračuna raspoloživih u 2009. godini“.