Projekti

Jun '10
17
Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

Za vodena staništa se kaže da su prijelazni sustavi između nadzemnih i podzemnih voda. Ona su izvor pitke vode, resurs za poljoprivredu, industriju te izvor hrane, pružaju mogućnost za prijevoz i rekreaciju. Također, slatkovodni ekosustav je stanište brojnim životinjskim i … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Izrada plana zaštite surog orla u PP Učka

Izrada plana zaštite surog orla u PP Učka… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Istraživanje populacije potočnih rakova u PP Medvednica

Istraživanje populacije potočnih rakova u PP Medvednica… pročitaj više o tome >>

Mar '10
14
Istraživanje makroskopskih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa Parka prirode „Vransko jezero“

Istraživanje makroskopskih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa Parka prirode „Vransko jezero“

U listopadu 2008. godine Udruga za biološka istraživanja BIOM krenula je sa još jednim projektom vezanim za istraživanje kopnenih voda – “Istraživanje makroskopskih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa PP Vransko jezero”.

Cilj projekta:
Glavni cilj projekta je … pročitaj više o tome >>

Mar '10
14

Raznolikost trčaka (Carabidae, Coleoptera, Insecta) u bukovim sastojinama različite starosti u Parku prirode “Papuk”

Zajednice trčaka u mezofilnim bukovim šumama, uzorkovane su tijekom vegetacijske sezone 2008. godine (od lipnja do sredine rujna).

Metodom lovnih posuda uzorkovano je na devet različitih ploha u šumama različite starosti:
– mlada šuma (sastojine od oko 60 godina starosti)… pročitaj više o tome >>

Mar '10
14
Monitorng ptica značajnih za Park prirode “Učka”

Monitorng ptica značajnih za Park prirode “Učka”

Park prirode «Učka» ornitološki je značajno područje u kojem se intenzivna istraživanja ornitofaune, zahvaljujući razumijevanju Uprave Parka, provode već duži niz godina. U tom razdoblju su različita istraživanja provodili Zavod za ornitologiju HAZU-a i Eko-centar Caput Insulae-Beli, a poslijednje tri … pročitaj više o tome >>

Mar '10
13
Monitoring ptica značajnih za Nacionalni park “Mljet”

Monitoring ptica značajnih za Nacionalni park “Mljet”

Ornitološka istraživanja Nacionalnog parka Mljet traju već duži niz godina u sklopu istraživanja sredozemnog galeba na južnom Jadranu.

Od 2008. Udruga za biološka istraživanja BIOM na području Parka obavlja i monitoring (sustavno promatranje) ostalih vrsta značajnih u zaštiti prirode.

Voditelj … pročitaj više o tome >>

Mar '10
13
Monitoring morskog vranca

Monitoring morskog vranca

MORSKI VRANAC

Morski vranac (Phalacrocorax aristotelis) je tipična morska ptica čiji životni ciklus ovisi o sitnoj ribi koju lovi za hranu i o stjenovitim otočićima i liticama na kojima se gnijezdi.
Gotovo uvijek se nalazi na moru i rijetko posjećuje … pročitaj više o tome >>

Mar '10
13

Istraživanje ornitofaune Parka prirode “Biokovo”

Od jeseni 2007. do jeseni 2008. Udruga BIOM je provela istraživanja cjelokupne ornitofaune Parka Prirode Biokovo.

Cilj istraživanja je bio popisati sve vrste ptica koje se pojavljuju na području Parka prirode Biokovo kroz cijelu godinu. U tu svrhu je postavljen … pročitaj više o tome >>

Mar '10
13
Istraživanje, zaštita i promocija biološke raznolikosti rijeke Karišnice

Istraživanje, zaštita i promocija biološke raznolikosti rijeke Karišnice

O Karišnici…

Rijeka Karišnica nalazi se na području između Gornjeg i Donjeg Karina sjeverno od grada Benkovca u Zadarskoj županiji i prirodna je granica između općina Obrovac i Benkovac.

Karišnica izvire u istoimenoj špilji koja je duga oko 120 m, … pročitaj više o tome >>