Projekti

Jun '11
1
Natura na Rabu

Natura na Rabu

Ovaj projekt namjerava upoznati lokalnu zajednicu, dionike i stanovnike otoka Raba s konceptom europske ekološke mreže NATURA 2000. Cilj je potaknuti skrbnički stav zajednice prema fauni, flori i staništima otoka Raba.

Rab posjeduje veliku raznolikost staništa: slane obalne močvare, … pročitaj više o tome >>

Apr '11
17
Istraživanje Bjelonokte vjetruše (Falco naumanni) na Rabu

Istraživanje Bjelonokte vjetruše (Falco naumanni) na Rabu

Bjelonokta vjetruša (Falco naumanni) je kritično ugrožena gnjezdarica koja je bila izumrla tijekom posljednih četiri desetljeća na području Hrvatske. Međutim, članovi BIOM-a otkrili su 2010. godine jednu dosad nepoznatu koloniju ove vrste na području otoka Raba. Kolonija se … pročitaj više o tome >>

Apr '11
14
Prvi ovogodišnji morski teren

Prvi ovogodišnji morski teren

Da su biološka istraživanja predivna stvar zna gotovo svatko, a najbolje to znaju sami biolozi.

U tjedan dana zaposlenici i članovi udruge BIOM obišli su brodom potencijalne lokalitete kolonija morskih ptica. Osnovni cilj nam je bio utvrditi prisutnost te gniježđenje … pročitaj više o tome >>

Mar '11
26
Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Mediteranske močvare, a pogotovo poplavne livade,  jedan su od najugroženijih tipova staništa u Hrvatskoj. Glavni razlog ugroženosti poplavnih livada je propadanje tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti, ponajprije ekstenzivnog stočarstva, što dovodi do prirodne sukcesije prema šumskim zajednicama, zatim prilagođavanje u korist turističkih … pročitaj više o tome >>

Feb '11
13
14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica  i njihovih staništa

14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica i njihovih staništa

Više od 30 ornitologa iz osam zemalja Europske unije i regije prisustvovat će od 14. do 17. veljače u Samoboru na seminaru o međunarodno važnim područjima za ptice (Important Bird Area – IBA), njihovom značaju za zaštitu ptica … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

Osnovna ideja projekta ”Salbun” je putem odabira specifičnih, u Hrvatskoj iznimno rijetkih i ugroženih tipova staništa na području Zadarske županije (muljevite morske obale) prenijeti poruku o važnosti očuvanja bioraznolikosti i održivom korištenju obale široj javnosti.

Sjeverozapadna Dalmacija ističe se svojom … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Praćenje dnevnih grabljivica i vrtne strnadice u NP Sjeverni Velebit

Nacionalni Park Sjeverni Velebit smješten je na planini koja sadrži veliki broj očuvanih šumskih staništa koja su ispresijecana planinskim livadama i pašnjacima.  Na primorskim padinama dodatno  nalazimo termofilna staništa submediterana. Zbog toga na području Parka obitava veliki broj ptica grabljivca … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje

Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Opis i Biologija istraživane vrste

  • Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) – Dvoprugasti kozak
  • Porodica Dytiscidae (kozaci), Red Coleoptera (kornjaši), Insecta

Graphoderus bilineatus je 14-16 mm  veliki kozak. Tijelo mu je široko, ovalno i najšire u zadnjoj trećini. Gornja strana mu … pročitaj više o tome >>