Projekti

Mar '11
26
Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Mediteranske močvare, a pogotovo poplavne livade,  jedan su od najugroženijih tipova staništa u Hrvatskoj. Glavni razlog ugroženosti poplavnih livada je propadanje tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti, ponajprije ekstenzivnog stočarstva, što dovodi do prirodne sukcesije prema šumskim zajednicama, zatim prilagođavanje u korist turističkih … pročitaj više o tome >>

Feb '11
13
14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica  i njihovih staništa

14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica i njihovih staništa

Više od 30 ornitologa iz osam zemalja Europske unije i regije prisustvovat će od 14. do 17. veljače u Samoboru na seminaru o međunarodno važnim područjima za ptice (Important Bird Area – IBA), njihovom značaju za zaštitu ptica … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

Osnovna ideja projekta ”Salbun” je putem odabira specifičnih, u Hrvatskoj iznimno rijetkih i ugroženih tipova staništa na području Zadarske županije (muljevite morske obale) prenijeti poruku o važnosti očuvanja bioraznolikosti i održivom korištenju obale široj javnosti.

Sjeverozapadna Dalmacija ističe se svojom … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Praćenje dnevnih grabljivica i vrtne strnadice u NP Sjeverni Velebit

Nacionalni Park Sjeverni Velebit smješten je na planini koja sadrži veliki broj očuvanih šumskih staništa koja su ispresijecana planinskim livadama i pašnjacima.  Na primorskim padinama dodatno  nalazimo termofilna staništa submediterana. Zbog toga na području Parka obitava veliki broj ptica grabljivca … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje

Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Opis i Biologija istraživane vrste

  • Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) – Dvoprugasti kozak
  • Porodica Dytiscidae (kozaci), Red Coleoptera (kornjaši), Insecta

Graphoderus bilineatus je 14-16 mm  veliki kozak. Tijelo mu je široko, ovalno i najšire u zadnjoj trećini. Gornja strana mu … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj

Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica

Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

Rijeka Krka svojim geografskim položajem povezuje u svoje poriječje područje od podinarja do primorskog dijela.  Zahvaljujući takvom položaju i mozaičnoj strukturi različitih staništa koja se izmjenjuju duž njenog toka, te jednistvenim hidrološkim, fito i zoogeografskim značajkama na relativno malom prostoru, … pročitaj više o tome >>