Projekti

Feb '11
13
14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica  i njihovih staništa

14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica i njihovih staništa

Više od 30 ornitologa iz osam zemalja Europske unije i regije prisustvovat će od 14. do 17. veljače u Samoboru na seminaru o međunarodno važnim područjima za ptice (Important Bird Area – IBA), njihovom značaju za zaštitu ptica … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

Osnovna ideja projekta ”Salbun” je putem odabira specifičnih, u Hrvatskoj iznimno rijetkih i ugroženih tipova staništa na području Zadarske županije (muljevite morske obale) prenijeti poruku o važnosti očuvanja bioraznolikosti i održivom korištenju obale široj javnosti.

Sjeverozapadna Dalmacija ističe se svojom … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Praćenje dnevnih grabljivica i vrtne strnadice u NP Sjeverni Velebit

Nacionalni Park Sjeverni Velebit smješten je na planini koja sadrži veliki broj očuvanih šumskih staništa koja su ispresijecana planinskim livadama i pašnjacima.  Na primorskim padinama dodatno  nalazimo termofilna staništa submediterana. Zbog toga na području Parka obitava veliki broj ptica grabljivca … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje

Istraživanje i praćenje brojnog stanja ptica na području PP Lonjsko polje… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Opis i Biologija istraživane vrste

  • Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) – Dvoprugasti kozak
  • Porodica Dytiscidae (kozaci), Red Coleoptera (kornjaši), Insecta

Graphoderus bilineatus je 14-16 mm  veliki kozak. Tijelo mu je široko, ovalno i najšire u zadnjoj trećini. Gornja strana mu … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj

Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica

Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

Rijeka Krka svojim geografskim položajem povezuje u svoje poriječje područje od podinarja do primorskog dijela.  Zahvaljujući takvom položaju i mozaičnoj strukturi različitih staništa koja se izmjenjuju duž njenog toka, te jednistvenim hidrološkim, fito i zoogeografskim značajkama na relativno malom prostoru, … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

Za vodena staništa se kaže da su prijelazni sustavi između nadzemnih i podzemnih voda. Ona su izvor pitke vode, resurs za poljoprivredu, industriju te izvor hrane, pružaju mogućnost za prijevoz i rekreaciju. Također, slatkovodni ekosustav je stanište brojnim životinjskim i … pročitaj više o tome >>