Projekti

Mar '12
16
Međunarodna kampanja Spring Alive

Međunarodna kampanja Spring Alive

BirdLife poziva svu djecu (i odrasle) da se uključe u praćenje čudesne proljetne migracije ptica u Europi. Kampanju provodi međunarodna udruga za zaštitu ptica BirdLife u suradnji s parterskim udrugama u preko 35 zemalja Europe i, od nedavno, Afrike. Hrvatski … pročitaj više o tome >>

Sep '11
22
Istraživanje lokava u Parku Prirode Lastovsko otočje

Istraživanje lokava u Parku Prirode Lastovsko otočje

Povremene i stalne lokve u mediteranskom području, gdje prevladavaju suha staništa, s ekološkog su gledišta veoma važno stanište jer predstavljaju utočište za mnoge močvarne i vodene, katkada rijetke, biljke i životinje, čime znatno pridonose biološkoj raznolikosti područja (Topić i sur. … pročitaj više o tome >>

Jul '11
28
Dinarski voluhar – tajanstveni stanovnik hrvatskog krša

Dinarski voluhar – tajanstveni stanovnik hrvatskog krša

Projekt su osmislili članovi Udruge BIOM te mu je glavni cilj zaštita i očuvanje biološke raznolikosti na području krškog fenomena RH.

Analizom postojeće literature i terenskim istraživanjima detaljno će se proučiti biologija i ekologija dinarskog voluhara (Dinaromys bogdanovi Martino, … pročitaj više o tome >>

Jul '11
25
Ornitološki kamp “Rovozna 2011.”

Ornitološki kamp “Rovozna 2011.”

Ornitološki kamp Rovozna se nastavlja i ove godine. Kako je cilj svake godine koristiti istu metodu ova godina ne donosi ništa revolucionarno osim, nadamo se, većeg broja posjetitelja, volontera i gostiju. Termin je sličan kao i prijašnjih godina: kamp počinju … pročitaj više o tome >>

Jun '11
1
Natura na Rabu

Natura na Rabu

Ovaj projekt namjerava upoznati lokalnu zajednicu, dionike i stanovnike otoka Raba s konceptom europske ekološke mreže NATURA 2000. Cilj je potaknuti skrbnički stav zajednice prema fauni, flori i staništima otoka Raba.

Rab posjeduje veliku raznolikost staništa: slane obalne močvare, … pročitaj više o tome >>

Apr '11
17
Istraživanje Bjelonokte vjetruše (Falco naumanni) na Rabu

Istraživanje Bjelonokte vjetruše (Falco naumanni) na Rabu

Bjelonokta vjetruša (Falco naumanni) je kritično ugrožena gnjezdarica koja je bila izumrla tijekom posljednih četiri desetljeća na području Hrvatske. Međutim, članovi BIOM-a otkrili su 2010. godine jednu dosad nepoznatu koloniju ove vrste na području otoka Raba. Kolonija se … pročitaj više o tome >>

Apr '11
14
Prvi ovogodišnji morski teren

Prvi ovogodišnji morski teren

Da su biološka istraživanja predivna stvar zna gotovo svatko, a najbolje to znaju sami biolozi.

U tjedan dana zaposlenici i članovi udruge BIOM obišli su brodom potencijalne lokalitete kolonija morskih ptica. Osnovni cilj nam je bio utvrditi prisutnost te gniježđenje … pročitaj više o tome >>

Mar '11
26
Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Mediteranske močvare, a pogotovo poplavne livade,  jedan su od najugroženijih tipova staništa u Hrvatskoj. Glavni razlog ugroženosti poplavnih livada je propadanje tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti, ponajprije ekstenzivnog stočarstva, što dovodi do prirodne sukcesije prema šumskim zajednicama, zatim prilagođavanje u korist turističkih … pročitaj više o tome >>

Feb '11
13
14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica  i njihovih staništa

14. – 17. Veljače 2011 održava se Seminar nevladinih organizacija iz regije o ugroženosti ptica i njihovih staništa

Više od 30 ornitologa iz osam zemalja Europske unije i regije prisustvovat će od 14. do 17. veljače u Samoboru na seminaru o međunarodno važnim područjima za ptice (Important Bird Area – IBA), njihovom značaju za zaštitu ptica … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>