Ovaj projekt namjerava upoznati lokalnu zajednicu, dionike i stanovnike otoka Raba s konceptom europske ekološke mreže NATURA 2000. Cilj je potaknuti skrbnički stav zajednice prema fauni, flori i staništima otoka Raba.

Rab posjeduje veliku raznolikost staništa: slane obalne močvare, eumediteranske šume i kulturni krajolik (maslinici, vinogradi, polja i kamenjarski pašnjaci) koje predstavljaju životni prostor mnogim ugroženim vrstama poput bjeloglavog supa (Gyps fulvus) i bjelonokte vjetruše (Falco naumanni).

Kako bi se učinkovito zaštitile prirodne vrijednosti i iste koristile na održiv način kao za npr. turizam promatranja ptica, aktivnosti projekta predviđaju održavanje seminara o Naturi 2000 za građane i relevantne dionike, održavanje okruglog stola na ovu temu  i edukativne akcije (dan promatranja ptica i prstenovanja ptica) za učenike i turiste. Također, organizirat će se izložba o prirodnoj baštini i vrijednostima otoka Raba i edukativne aktivnosti za učenike (Prstenovački kamp na Rabu), a tiskati će se i promidžbeni plakati s motivima iz prirode kojima želimo ukazati na velike prirodne potencijale koji se kriju na Rabu.

Voditelj projekta: Krešimir Mikulić, dipl. ing. biologije