U listopadu 2008. godine Udruga za biološka istraživanja BIOM krenula je sa još jednim projektom vezanim za istraživanje kopnenih voda – “Istraživanje makroskopskih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa PP Vransko jezero”.

Cilj projekta:
Glavni cilj projekta je pratiti sastav i raspored makroskopskih vodenih beskralješnjaka na području PP Vransko jezero tako što će se popisivati sve pronađene svojte po različitim prirodnim i antropogenim staništima, odrediti indeksi kvalitete vode te odrediti potencijalne zone ugroženosti u Parku.

Park je zanimljiv za istraživanje faune vodenih beskralješnjaka jer obiluje različitim vodenim staništima, bilo prirodnim ili antropogeno uvjetovanim, od tekućica do različitih tipa stajaćica kao što su lokve, rukavci i plitka jezera.

Istraživane skupine:
Istraživanje i inventarizacija područja PP Vransko jezero će biti usredotočeno na nekoliko različitih skupina makroskopskih beskralješnjaka, tako da će se istraživati fauna vodenih kornjaša, fauna vretenaca, vodencvjetova, tulara, vodenih stjenica, muljara, dvokrilaca i mnogih drugih skupina koje nalazimo u kopnenim vodama.


Metodologija rada:

Upotrebom klasičnih metoda uzorkovanja vodenih makroskopskih beskralješnjaka, poput upotrebe bentos D-mreža veličine oka do 500 μm, upotrebom „kisk-sampling“ metode, različitih korera, sakupljanje sa površine vode i sl. bit će prikupljeni uzroci iz različitih tipova staništa i mikrostaništa, koji će biti odvojeno tretirani u daljnjim analizama, kako bi se dobila što cjelovitija slika o stanju voda u Parku i kako bi se što realnije odabrale ključne vrste koje definiraju određeni tip staništa i određenu kvalitetu staništa.

Planiraju se 4 terenska izlaska,  po jedan put u svakoj sezoni od jeseni 2008. do ljeta 2009. Prvi preliminarni teren na kojem su se obišle i popisale sve lokacije na kojima se planira uzorkovanje je već obavljen u listopadu 2008., a preliminarni izvještaj poslan je Upravi Parka.

Preostala tri terena su predviđena za proljeće, ljeto i ranu jesen 2009, te jedan dodatni na proljeće 2010.

Udruga BIOM ima jako dobru suradnju sa PP Vransko jezero koje će nam i na ovom zajedničkom projektu pružiti punu podršku, kako financijsku tako i pomoć pri obilasku terena.

Voditeljice projekta:
Ana Slavikovski, dipl.ing.biol. (fauna vretenaca, vodencvjetova, tulara, vodenih stjenica, muljara, dvokrilaca,…)
Martina Temunović, dipl.ing.biol. (vodeni kornjaši)