Bjelonokta vjetruša (Falco naumanni) je kritično ugrožena gnjezdarica koja je bila izumrla tijekom posljednih četiri desetljeća na području Hrvatske. Međutim, članovi BIOM-a otkrili su 2010. godine jednu dosad nepoznatu koloniju ove vrste na području otoka Raba. Kolonija se sastoji od 20ak gnijezdećih parova.

Za razliku od (obične) vjetruše (Falco tinnunculus), bjelonokta vjetruša je izrazito socijalna te se hrani, gnijezdi i seli u skupinama od 10ak do više stotinu ptica . Glavnu prehranu joj čine krupni kukci, pogotovo skakavci i šturci. Prezimuje u subsaharskoj Africi, a kod nas se zadržava samo između travnja i kolovoza. Vezana je uz ekstenzivne pašnjake na kojima se ne koriste pesticidi.

BIOM provodi monitoring populacije bjelonokte vjetruše u Hrvatskoj, te istražuje njenu fenologiju gniježđenja i migraciju. Nadalje je, na temelju bjelonokte vjetruše, otok Rab odabran kao pilot područje međunarodnog projekta Krilima preko Balkana koji je financiran posredstvom predpristupnih fondova EU. Dodatno BIOM provodi projekt Natura na Rabu koje financira Ministarstvo kulture RH i čija je svrha upoznati lokalnu zajendicu i dionike s europskom ekološkom mrežom NATURA2000.

Voditelj projekta: Krešimir Mikulić, dipl. ing. biologije