Projekt su osmislili članovi Udruge BIOM te mu je glavni cilj zaštita i očuvanje biološke raznolikosti na području krškog fenomena RH.

Analizom postojeće literature i terenskim istraživanjima detaljno će se proučiti biologija i ekologija dinarskog voluhara (Dinaromys bogdanovi Martino, 1922) kako bi se upotpunili podaci, ustanovilo stanje ugroženosti i na temelju dobivenih saznanja podigla razina zaštite. Po Zakonu o zaštiti prirode (NN 70/05, NN 139/08, NN 57/11) ova vrsta je strogo zaštićena zavičajna divlja svojta te se u Crvenoj knjizi sisavaca RH zbog nedostatka podataka vodi kao nedovoljno poznata (DD) a na svjetskoj razini kao osjetljiva (VU) po kriterijima IUCN-a. Osim što je strogo zaštićena, ova vrsta je endem i relikt dinarskog krškog ekosustava i kao takva se ističe kao jedinstveni primjerak hrvatske prirodne baštine.

Područje rasprostranjenosti ove vrste vezano je uz SCI lokalitete (Područja NATURA 2000 važna za vrste (osim ptica) i staništa) na području općine Dugopolje. Zbog njezine posebnosti i ugroženosti projekt predviđa izradu prijedloga ove vrste kao ciljne na spomenutim SCI lokalitetima.

Kako bi osigurali što bolje zaštitu i očuvanje ove vrste i krškog ekosustava u sklopu projekta provoditi će se edukativni programi na lokalnoj i općoj razini. Uz članove Udruge i stručne suradnike, na projektu sudjeluju studenti Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao volonteri.

Projekt uključuje i detaljno istraživanje biologije dinarskog voluhara koje se provodi u ZOO Zagreb koji je ustupio prostor i adekvatnu opremu. Istraživanja se provode u suradnji sa stručnom službom Ustanove zoološki vrt grada Zagreba. Fotografije dinarskog voluhara slikane su u zatočeništvu u objektima ZOO Zagreb te ovom prilikom zahvaljujemo što su nam ustupljene za web.