Udruga BIOM održala je 28.2.2013. redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultatit rada u 2012. kao i plan rada za 2013.

Za preuzimanje su dostupni dokumenti:

Zapisnik sa skupštine 2013.

Izvještaj o radu Udruge BIOM za 2012. godinu

Plan rada Udruge BIOM za 2013. godinu

Financijski izvještaj za 2012. (PR-RAS-NPF i BIL)

Financijski plan za 2013. godinu