Članom BIOM-a može postati svaki građanin zainteresiran za zaštitu prirode. Želja je BIOM-a da sama Udruga počiva na širokom članstvu ljudi najrazličitijih profila te da članovi, skupa s zaposlenicima sudjeluju uz najviše etičke standarde u zaštiti prirode. U prošlosti su naši su članovi bili isključivo diplomirani inženjeri ekologije, profesori i studenti biologije, iskusni stručnjaci sa različitih područja biologije i edukacije, te ljubitelji prirode, koji su i prije samog osnutka Udruge BIOM sudjelovali na mnogim projektima diljem Hrvatske u sklopu drugih udruga i društava. Danas su oni samo jezgra šireg BIOM-a kojem je cilj popularizirati zaštitu i proučavanje prirode i ptica.

Udruga BIOM trenutačno broji gotovo 400 članova. Redovito se organiziraju predavanja, promatranja ptica, svake godine objavimo nove publikacije u obliku plakata i letaka. Manji dio naših članova aktivno sudjeluju na mnogim projektima koje udruga BIOM provodi na području Hrvatske, kao što su projekti inventarizacije i praćenja stanja flore i faune zaštićenih područja Hrvatske: NP Mljet, PP Biokovo, NP Sjeverni Velebit, PP Papuk, PP Lonjsko Polje, PP Žumberak – Samoborsko gorje, PP Medvednica, PP Učka, NP Krka.

logo_biom_veliki_kvadratan