Udruga za biološka istraživanja – BIOM sudjeluje kao partner udruga iz Hrvatske na međunarodnom projektu “Wings across the Balkans” koji financira Europska Komisija posredstvom predpristupnih fondova (IPA).

Sudionici projekta:

Voditelj projekta je udruga BirdLife International koja na globalnoj razini unaprjeđuje i promovira zaštitu ptica. Ostali sudionici su društva koja se također bave zaštitom prirode i ptica u susjednim zemljama Hrvatske.

Tako su uključeni:

Cilj projekta je unaprijediti zaštitu prirode i ptica na prostou zapadnog Balkana. To se namjerava postići razvijanjem udruga i društava koja se bave zaštitom prirode i ptica u pojedinim zemljama, usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s europskom legislativom (Direktiva o pticama EU, Natura 2000), terenskim istraživanjima radi boljeg poznavanje ornitofaune, određivanjem i definiranjem područja važnih za ptice (Important Bird Areas – IBA), te uključivanje lokalnih zajednica i dionika u zaštita IBA područja.

Projekt obuhvaća tri međunarodne radionice,u Rtnju, Samoboru i Štipu.


Projekt sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Projekt sufinancira: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Stajališta izražena u publikacijama proizašlim u okviru ovog projekta ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kontakt: kresimir.mikulic@biom.hr

Vijesti o projektu: