Tankokljuni pozviždač

Tankokljuni pozviždač je vrsta ćurlina koja se nekad selila preko Mediterana sa zimovanja u Maroku do Sibira. Pri seobi nekad je bila česta pojava u Dalmaciji, no tijekom 20. stoljeća drastično joj se smanjila brojnost zbog lova i gubitka staništa. Posljednji put je viđena prije više od desetljeća i strahuje se da je izumrla.