Congress and workshop participation

10:25 AM '09
20

(Hrvatski) 14. do 17. 04. 2009. Održana ADRIATIC FLYWAY KONFERENCIJA u Ulcinju, Crna Gora

01:37 PM '09
10

(Hrvatski) 7. i 8. veljače 2009. SUDJELOVALI SMO NA 2. SLOVENSKOM ENTOMOLOŠKOM SIMPOZIJU

10:47 AM '08
30

(Hrvatski) Od 25 do 29. kolovoza 2008. održan 24. European Congress of Arachnology