Osnovna ideja projekta ”Salbun” je putem odabira specifičnih, u Hrvatskoj iznimno rijetkih i ugroženih tipova staništa na području Zadarske županije (muljevite morske obale) prenijeti poruku o važnosti očuvanja bioraznolikosti i održivom korištenju obale široj javnosti.

Sjeverozapadna Dalmacija ističe se svojom položenom i pjeskovitom obalom u odnosu na veći dio hrvatske i dalmatinske obale koja je uglavnom stjenovita i strma. Na području Zadarske županije tako nalazimo prostrane plitke uvale sa sprudovima (Ljubač, Plemići), blata (Velo i Malo na Pagu), solane (Ninska i Paška), ušća (Zrmanja, Karišnica) i skoro zatvorena mora (Karinsko i Novigradsko more).

Ciljevi projekta ”Salbun”

 • podizanje razine svijesti o zaštiti prirode i okoliša s posebnim naglaskom na potrebu očuvanja biološke raznolikosti
 • edukacija ciljnih skupina (lokalnog stanovništva, turističkih djelatnika, turista, učenika)
 • informiranje šire javnosti o jedinstvenim prirodnim vrijednostima tog kraja
 • uključivanje građanskih udruga u proces zaštite prirode, te njihovo povezivanje na lokalnoj razini
 • stvaranje partnerskog odnosa s tijelima lokalne samouprave
 • senzibilizacija lokalnog stanovništva na problematiku gubitka biološke raznolikosti, uloge biološke raznolikosti u gospodarskom razvoju, narušavanja ravnoteže ekoloških sustava,onečišćenja i zagađivanja prirode i okoliša, prenamjene rijetkih staništa (gradnja)
 • provođenje medijske kampanje s ciljem jačanja svijesti javnosti
 • promocija postojeće edukativne i turističke infrastrukture (npr. poučna staza Karišnica, kućica za promatranje ptica Velo Blato, staze u Ninskoj solani…)
 • brendiranje regije kao destinacije za ekološki turizam

Planirane Aktivnosti projekta:


 • EDUKACIJA

Odabrana su dva reprezentativna lokaliteta na kojima će se provoditi edukativne aktivnosti projekta:

1. ušće Karišnice u Karinsko more – Tuvina

2. Ninski zaljev

Na ovim lokacijama organizirati će se poludnevni obilasci koji će uključivati stručno vođenje, edukaciju o tipu staništa, njegovoj važnosti i gospodarskom potencijalu, promatranje ptica dalekozorom.

Obilasci će biti organizirani na dane obilježavanja Dana biološke raznolikosti (22.svibnja 2010. s početkom u 10h) i dan obilježavanja Dana promatranja ptica (02. listopad 2010.).

 • SEMINAR za turističke djelatnike iz regije o promatranju ptica kao velikom turističkom potencijalu

U suradnji s lokalnim turističkim zajednicama organizirat će se poludnevni seminar o birwatching turizmu, gdje će se sudionicima predstaviti takav oblik  turizma, koje su njegove prednosti te potencijali za njegov razvoj.

Seminar će se održati u Zadru 26. 10.  2010. godine.

 • IZLOŽBA

Izložba vrhunskih fotografija ovih jednistvenih i neprepoznatih prirodnih vrijednosti, flore i faune ugroženih pjeskovitih i muljevitih staništa Zadarske županije biti će postavljena od 25. listopada do 7. studenog 2010. u sklopu obilježavanja Godine biološke raznolikosti u Gradskoj knjižnici Zadar, Ulica Stjepana Radića 11b

Link na stranicu: “Sabun” – izložba-fotografija-pjeskovitih-i-muljevitih-staništa

Članak o organiziranom obilasku rijeke Karišnice pod stručnim vodstvom povodom obilježavanja Dana Biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u RH objavljen 24. svibnja 2010. u Zadarskom listu možete pročitati OVDJE.