Projekti 2011

Sep '11
22
Istraživanje lokava u Parku Prirode Lastovsko otočje

Istraživanje lokava u Parku Prirode Lastovsko otočje

Povremene i stalne lokve u mediteranskom području, gdje prevladavaju suha staništa, s ekološkog su gledišta veoma važno stanište jer predstavljaju utočište za mnoge močvarne i vodene, katkada rijetke, biljke i životinje, čime znatno pridonose biološkoj raznolikosti područja (Topić i sur. … pročitaj više o tome >>

Jul '11
28
Dinarski voluhar – tajanstveni stanovnik hrvatskog krša

Dinarski voluhar – tajanstveni stanovnik hrvatskog krša

Projekt su osmislili članovi Udruge BIOM te mu je glavni cilj zaštita i očuvanje biološke raznolikosti na području krškog fenomena RH.

Analizom postojeće literature i terenskim istraživanjima detaljno će se proučiti biologija i ekologija dinarskog voluhara (Dinaromys bogdanovi Martino, … pročitaj više o tome >>

Jul '11
25
Ornitološki kamp “Rovozna 2011.”

Ornitološki kamp “Rovozna 2011.”

Ornitološki kamp Rovozna se nastavlja i ove godine. Kako je cilj svake godine koristiti istu metodu ova godina ne donosi ništa revolucionarno osim, nadamo se, većeg broja posjetitelja, volontera i gostiju. Termin je sličan kao i prijašnjih godina: kamp počinju … pročitaj više o tome >>

Jun '11
1
Natura na Rabu

Natura na Rabu

Ovaj projekt namjerava upoznati lokalnu zajednicu, dionike i stanovnike otoka Raba s konceptom europske ekološke mreže NATURA 2000. Cilj je potaknuti skrbnički stav zajednice prema fauni, flori i staništima otoka Raba.

Rab posjeduje veliku raznolikost staništa: slane obalne močvare, … pročitaj više o tome >>

Apr '11
17
Istraživanje Bjelonokte vjetruše (Falco naumanni) na Rabu

Istraživanje Bjelonokte vjetruše (Falco naumanni) na Rabu

Bjelonokta vjetruša (Falco naumanni) je kritično ugrožena gnjezdarica koja je bila izumrla tijekom posljednih četiri desetljeća na području Hrvatske. Međutim, članovi BIOM-a otkrili su 2010. godine jednu dosad nepoznatu koloniju ove vrste na području otoka Raba. Kolonija se … pročitaj više o tome >>

Apr '11
16
Istraživanje populacija ciljnih Natura 2000 vrsta kornjaša u Park šumi Maksimir

Istraživanje populacija ciljnih Natura 2000 vrsta kornjaša u Park šumi Maksimir

U Europi stara su stabla i stare šumske sastojine vrlo rijetke i veliki broj vrsta koje ovise o takvim staništima imaju vrlo fragmentiranu rasprostranjenost, te često ne postoji mogućnost međusobne izmjene jedinki između odvojenih populacija. Sve do 19. stoljeća, staro … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Praćenje dnevnih grabljivica i vrtne strnadice u NP Sjeverni Velebit

Nacionalni Park Sjeverni Velebit smješten je na planini koja sadrži veliki broj očuvanih šumskih staništa koja su ispresijecana planinskim livadama i pašnjacima.  Na primorskim padinama dodatno  nalazimo termofilna staništa submediterana. Zbog toga na području Parka obitava veliki broj ptica grabljivca … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Kartiranje i monitoring vrste Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Opis i Biologija istraživane vrste

  • Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774) – Dvoprugasti kozak
  • Porodica Dytiscidae (kozaci), Red Coleoptera (kornjaši), Insecta

Graphoderus bilineatus je 14-16 mm  veliki kozak. Tijelo mu je široko, ovalno i najšire u zadnjoj trećini. Gornja strana mu … pročitaj više o tome >>

Apr '10
23
Wings across the Balkans

Wings across the Balkans

Udruga za biološka istraživanja – BIOM sudjeluje kao partner udruga iz Hrvatske na međunarodnom projektu “Wings across the Balkans” koji financira Europska Komisija posredstvom predpristupnih fondova (IPA).

Sudionici projekta:

Voditelj projekta je udruga BirdLife International koja na globalnoj … pročitaj više o tome >>