Projekti 2010 i starije

Mar '11
26
Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Istraživanje zajednica pauka (Araneae) Parka prirode „Vransko jezero“

Mediteranske močvare, a pogotovo poplavne livade,  jedan su od najugroženijih tipova staništa u Hrvatskoj. Glavni razlog ugroženosti poplavnih livada je propadanje tradicionalnih poljoprivrednih aktivnosti, ponajprije ekstenzivnog stočarstva, što dovodi do prirodne sukcesije prema šumskim zajednicama, zatim prilagođavanje u korist turističkih … pročitaj više o tome >>

Oct '10
28
Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Sakupljanje, opis i interpretacija fosilne faune i flore NP Krka i susjednih područja

Cilj projekta je sakupljanje, znastveni opis i interpretacija dostupne fosilne faune u području NP Krka i susjednih (dodirnih) područja te njeno pripremanje (konzerviranje) u svrhu formiranja stalne geološke-paleontološke zbirke NP Krka.

Područje NP Krka izgrađeno je od sedimentnih stijena klastičnog … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

”Salbun” – projekt pod pokroviteljstvom COAST programa u Hrvatskoj

Osnovna ideja projekta ”Salbun” je putem odabira specifičnih, u Hrvatskoj iznimno rijetkih i ugroženih tipova staništa na području Zadarske županije (muljevite morske obale) prenijeti poruku o važnosti očuvanja bioraznolikosti i održivom korištenju obale široj javnosti.

Sjeverozapadna Dalmacija ističe se svojom … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Praćenje dnevnih grabljivica i vrtne strnadice u NP Sjeverni Velebit

Nacionalni Park Sjeverni Velebit smješten je na planini koja sadrži veliki broj očuvanih šumskih staništa koja su ispresijecana planinskim livadama i pašnjacima.  Na primorskim padinama dodatno  nalazimo termofilna staništa submediterana. Zbog toga na području Parka obitava veliki broj ptica grabljivca … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj

Izrada AP zaštite ptica iz porodice zovoja (Procellaridae) u Hrvatskoj… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica

Inventarizacija faune malih sisavaca na području PP Medvednica… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području NP “Krka”

Rijeka Krka svojim geografskim položajem povezuje u svoje poriječje područje od podinarja do primorskog dijela.  Zahvaljujući takvom položaju i mozaičnoj strukturi različitih staništa koja se izmjenjuju duž njenog toka, te jednistvenim hidrološkim, fito i zoogeografskim značajkama na relativno malom prostoru, … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17
Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

Istraživanje proljetne faune makroskopskih vodenih beskralješnjaka kao pokazatelja kvalitete vodenih staništa rijeke Odre

Za vodena staništa se kaže da su prijelazni sustavi između nadzemnih i podzemnih voda. Ona su izvor pitke vode, resurs za poljoprivredu, industriju te izvor hrane, pružaju mogućnost za prijevoz i rekreaciju. Također, slatkovodni ekosustav je stanište brojnim životinjskim i … pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Izrada plana zaštite surog orla u PP Učka

Izrada plana zaštite surog orla u PP Učka… pročitaj više o tome >>

Jun '10
17

Istraživanje populacije potočnih rakova u PP Medvednica

Istraživanje populacije potočnih rakova u PP Medvednica… pročitaj više o tome >>