biom

Ujedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Međunarodnom godinom biološke raznolikosti, s temom „Biološka raznolikost za razvoj“ (InternationalBiodiversityYear, BiodiversityforDevelopment). Međunarodna zajednica nije uspjela dostići ciljeve postavljene Konvencijom o biološkoj raznolikosti (ConventiononBiologicalDiversity, CBD) za smanjenje gubitka biološke raznolikosti do 2010. godine, a svi indikatori ukazuju i na povećanje pritisaka koji utječu na život na Zemlji. Biološka raznolikost je naš jedini izvor za mnogobrojna dobra, od hrane i lijekova pa sve do građevnih materijala. Ekosustavi naše planete opskrbljuju nas mnogim nezamjenjivim uslugama; zrak i čista voda, obnavljanje tla, oprašivanje i regulacija klime su samo neke od njih.

Prošle je godine Crveni popis Svjetske udruge za očuvanje prirode (International Union for Conservation of Nature, IUCN) pokazao da za 38% promatranih vrsta postoji opasnost od izumiranja. Zbog ljudskih aktivnosti trenutačna brzina izumiranja vrsta je 1000 puta veća od prirodne.
Republika Hrvatska je s aspekta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe zahvaljujući svojem specifičnom geografskom položaju na razmeđi nekoliko biogeografskih regija te karakterističnim ekološkim, klimatskim i geomorfološkim uvjetima. Velika raznolikost kopnenih, morskih i podzemnih staništa rezultirala je bogatstvom vrsta i podvrsta sa znatnim brojem endema.
Broj poznatih vrsta u Hrvatskoj iznosi oko 38.000 dok je pretpostavljeni broj vrsta znatno veći – od 50.000 do više od 100.000.To je izuzetno visok broj za zemlju relativno male površine. U Hrvatskoj se nalazi značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskom nivou. Ove su vrste vezane uz velika, očuvana područja, za njih karakterističnih staništa. Usprkos visokoj vrijednosti prirode u Hrvatskoj, mnoge njene komponente izrazito su ugrožene. Crveni popis ugroženih vrsta, među analiziranim biljnim i životinjskim skupinama (kralješnjaci, danji leptiri, vretenca, podzemna fauna, koralji, trčci, obalčari, vaskularna flora, lišaji i gljive) navodi 2235 ugroženih svojti.

22. svibnja slavi se Međunarodni dan biološke raznolikosti, a Republika Hrvatska isti dan obilježava i Dan zaštite prirode, kako bi se pridružila svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenja zaštite prirode. 2010. godina je prilika da se, osim na ovaj datum, i tijekom cijele godine ukaže na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju i općenito u ljudskom postojanju, posebice za zdravlje ljudi i zdravlje čitave planete Zemlje.

Kako je protekao akcijski dan biološke raznolikosti u Maksimiru možete pogledati OVDJE, te kako je obilježen diljem svijeta pogledajte na FILMU

Tajništvo Konvencije o biološkoj raznolikosti Ujedinjenih naroda pozvalo je sve države potpisnice na obilježavanje ove važne godine. Povodom obilježavanja Međunarodne godine biološke raznolikosti, Ministarstvo kulture u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode i Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), planira niz medijskih i edukativnih akcija kojima će se promovirati važnost očuvanja biološke raznolikosti i održivog razvoja, te brojna druga prigodna događanja kojima će se predstaviti prirodno bogatstvo i raznolikost Hrvatske.

Informacije o različitim inicijativama diljem svijeta mogu se pronaći na internetskim stranicama Međunarodne godine bioraznolikosti.

Kako bi označila početak obilježavanja 2010. godine kao Međunarodne godine biološke raznolikosti Europska agencija za okoliš (EEA) je 11. siječnja 2010. godine objavila publikaciju Klimatske promjene i biološka raznolikost. Ova publikacija predstavlja interakciju između klimatskih promjena i biološke raznolikosti i prva je od deset u okviru projekta 10 poruka za 2010. Raznolikost života čini oslonac našeg društvenog i gospodarskog razvoja i biti će sve više nezamjenjiv resurs u borbi protiv klimatskih promjena. Iza prve poruke o promjeni klime i biološkoj raznolikosti uslijediti će  druga na temu zaštićena područja.

Cilj projekta 10 poruka za 2010 je do sastanka Konferencije stranaka (COP) Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) u listopadu 2010. godine u Nagoyi svaki mjesec naglasiti i analizirati po jednu temu važnu za biološku raznolikost kada će se sve poruke predstaviti u jedinstvenom dokumentu. U narednim mjesecima će EU i ostale međunarodne zajednice nastojati  identificirati okvir politike očuvanja biološke raznolikosti iza 2010.

Europska komisija poziva na to da se politika očuvanja biološke raznolikosti iza 2010 godine temelji na setu indikatora biološke raznolikosti, a oni će ukazati na to da, ako se sadašnji trend gubitka ekoloških sustava ne zaustavi, nužno dolazi do smanjenja zaliha hrane i vode, što će dovesti do povećanja troškova poslovanja, a vlade i poslovni sektor morat će tu činjenicu uzeti u obzir u daljnjem gospodarskom planiranju.

Izvori:

http://www.azo.hr/2010MedunarodnaGodina

http://www.min-kulture.hr/