Projects

02:52 PM '10
14

(Hrvatski) Raznolikost trčaka (Carabidae, Coleoptera, Insecta) u bukovim sastojinama različite starosti u Parku prirode “Papuk”

02:09 PM '10
14

(Hrvatski) Monitorng ptica značajnih za Park prirode “Učka”

06:02 PM '10
13

(Hrvatski) Monitoring ptica značajnih za Nacionalni park “Mljet”

05:19 PM '10
13
(Hrvatski) Monitoring morskog vranca

(Hrvatski) Monitoring morskog vranca

04:58 PM '10
13

(Hrvatski) Istraživanje ornitofaune Parka prirode “Biokovo”

04:38 PM '10
13

(Hrvatski) Istraživanje, zaštita i promocija biološke raznolikosti rijeke Karišnice

04:26 PM '10
13

(Hrvatski) Inventarizacija kornjaša Parka prirode “Učka”

02:51 PM '09
5

(Hrvatski) Ornitološki kamp “Rovozna 2009″

04:24 PM '09
30
(Hrvatski)  Projekt Istraživanje i zaštita sivog sokola (Falco peregrinus) u Republici Hrvatskoj uz potporu Ministarstva kulture

(Hrvatski) Projekt Istraživanje i zaštita sivog sokola (Falco peregrinus) u Republici Hrvatskoj uz potporu Ministarstva kulture

05:36 PM '08
29
(Hrvatski) Odradili smo drugi monitoring i prebrojavanje kolonije morskih vranaca…

(Hrvatski) Odradili smo drugi monitoring i prebrojavanje kolonije morskih vranaca…

(Hrvatski) Odradili smo drugi monitoring i prebrojavanje kolonije morskih vranaca...